Emissari conjunt de la Indústria

L'Autoritat Portuària de Tarragona té previst realitzar importants actuacions en l'ampliació del Port de Tarragona que a mig o curt termini afectaran les instal·lacions de tots els emissaris que les indústries petroquímiques disposen en la zona.

Per aquest motiu i mitjançant la col·laboracio entre AITASA i l'AEQT, es va encarregar a l'enginyeria Invall, S.A. el desenvolupament d'un avantprojecte que contempla una única sortida conjunta per tal d'optimitzar recursos i millorar la gestió.

L'avantprojecte inicial es va redactar el 2 d'abril de 2002. Preveu una sèrie d'alternatives i fases d'execució de les obres, escollint-ne una en concret com la més avantatjosa.

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Tarragona celebrat el 13 de maig de 2008, aprovà les condicions que han de regular la concessió d'ocupació de domini públic portuari a favor d'AITASA, d'acord amb el contingut del "Projecte de l'Emissari Conjunt del polígon Petroquímic al Sud de la Autovia AP-1 de Tarragona-Salou" de data juny de 2006. L'inici de les obres es preveu que sigui abans del 31 de desembre de 2008.