Rack Dixquímics i Rack de la Zona Sur, C.B.

AITASA, com un servei més a les seves empreses accionistes, inicialment va gestionar i coordinar davant dels diversos Organismes Públics l'obtenció dels corresponents permisos i llicències per a la construcció dels Racks Dixquímics i de la Zona Sur, C.B, i posteriorment va coordinar les tasques de definició i realització del Projecte Constructiu i la construcció dels dos Racks.

El Rack de Dixquímics i el de Zona Sur, C.B. és una infraestructura de conducció per canonades, que comunica directament les factories del polígon químic sud entre elles i amb el Port de Tarragona.

Aquesta moderna instal·lació permet a les empreses gaudir d'un sistema de comunicació propi per al transport fluid i bidireccional de substàncies químiques des de les plantes industrials fins al Port de Tarragona.

AITASA actualment gestiona les tasques administratives, el manteniment, el control operacional, i la seguretat i vigilància dels Racks.