Objecte social

Imatge dels dipòsits

AITASA és una societat anònima i els seus accionistes són majoritàriament les empreses químiques del polígon industrial de Tarragona.

L'objectiu principal d'AITASA és abastir d'aigua industrial a les empreses químiques del Camp de Tarragona, mitjançant la seva pròpia xarxa de distribució.

Paral·lelament desenvolupa altres activitats per encàrrec de les empreses accionistes i amb el vist-i-plau del seu Consell d'Administració, com per exemple:

  • Coordinació del Rack Dixquímics / Racks de la Zona Sur, C.B.
  • Gestió de la Vigilància Conjunta del Racks Dixquímics; Racks de la Zona Sur; Rack Repsol; i BASF (PTE).

Així mateix, col·labora amb l'Associació Empresarial Química de Tarragona (A.E.Q.T), amb temes de seguretat, mediambientals i molt especialment amb els que es refereixen bàsicament al sector de l'aigua.