Instal·lacions

Imatge dels dipòsits

La seu central d'AITASA està situada al barri tarragoní de Bonavista, on estan ubicats els dipòsits de distribució d'aigua, oficines, taller, magatzem i parc de vehicles.

Des d'aquesta seu es distribueix l'aigua que arriba del "Consorci d'Aigües de Tarragona" (C.A.T), i en cas necessari dels recursos propis d'AITASA.

La xarxa de distribució d'aigua, de doble canonada, parteix dels dipòsits de Bonavista cap a les indústries del polígon petroquímic de Tarragona sud, formant una anella que encercla alhora que es redueix el risc d'interrupció de subministrament en cas d'avaria.

Actualment s'ha posat en funcionament una nova xarxa de distribució d'aigua clorada per a les companyies associades, incorporant-s'hi un sistema modern de control de qualitat i de subministrament amb transmissió de dades mitjançant una xarxa de cable de fibra òptica, a la qual poden accedir les empreses i interconnectar-s'hi amb les seves pròpies xarxes de comunicació i control.

Kms i capacitat de la xarxa:

Aigua Industrial: 43,5 Kms. Capacitat total dipòsits aigua industrial: 27.500 m3

Aigua Clorada: 14,0 Kms. Capacitat total dipòsit aigua clorada: 90 m3

Xarxa fibra òptica: 14,0 Kms

Esquema de la xarxa de distribució d'aigua industrial:

Xarxa d'aigua industrial

Esquema de la xarxa de distribució d'aigua clorada:

Xarxa d'aigua clorada

Esquema de la xarxa de fibra òptica:

Xarxa d'aigua clorada