Dades més significatives

Aquestes són algunes de les dades més significatives relacionades amb les activitats que desenvolupa AITASA:

Kms de canonades que composen la xarxa:

Aigua Industrial: 43.5 Kms. Diàmetre mitjà: 500 mm
Aigua Clorada: 14 Kms. Diàmetre mitjà: 200 mm

Cabal d'aigua industrial distribuïda:

10 Hm³/any

Capacitat dels 2 dipòsits reguladors d'aigua industrial:

12.300 m3 (Tarragona)
15.200 m3 (Bonavista)

Capacitat dipòsit aigua clorada:

90 m3

Llocs de treball directe:

17